Skip to main content

Tentang Pejabat Hal Ehwal Pelajar 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) diluluskan penubuhannya pada 1 Januari 2003 oleh Jawatankuasa Eksekutif KUiTTHO yang bersidang pada 29 November 2002. Perubahan ke atas fungsi dan struktur HEP telah berlaku pada 21 September 2022, bahagian-bahagian yang terdapat dalam Pejabat Hal Ehwal Pelajar adalah seperti berikut

BAHAGIAN PENTADBIRAN dan KEWANGAN (BPK)

Kemaskini : 29 Mei 2023

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan (BPK) terbahagi kepada 2 unit iaitu Unit Pentadbiran dan Unit Kewangan & Unit Aset

BAHAGIAN KEBAJIKAN dan KESEJAHTERAAN PELAJAR (BKKP) 

Kemaskini : 29 Mei 2023

Bahagian Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar (BKKP) terbahagi kepada dua Unit iaitu Unit Penajaan dan Unit Kebajikan dan Oku

BAHAGIAN KEPIMPINAN dan AKTIVITI PELAJAR (BKAP) 

Kemaskini : 29 Mei 2023

Unit Kepimpinan dan Aktiviti adalah sebuah unit di bawah Bahagian Kepimpinan dan Aktiviti Pelajar, Pejabat Hal Ehwal Pelajar (BKAP PHEP) yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program-program kepimpinan serta aktiviti bagi mahasiswa UTHM

Ini adalah selaras dengan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan UTHM untuk melahirkan graduan holistik yang berketerampilan daripada segi akademik, sahsiah dan kemahiran insaniah

BAHAGIAN PENAJAAN DAN PENGURUSAN SISTEM

Kemaskini : 29 Mei 2023

Terbahagi kepada dua unit :

  • Unit Penajaan

        Menguruskan Penajaan Pengajian Pelajar

  • Unit Pengurusan Sistem

        Menguruskan sistem yang digunapakai di PHEP

BAHAGIAN PENGANGKUTAN PELAJAR (BPP)

Kemaskini : 29 Mei 2023

Bahagian Pengangkutan Pelajar (BPP) mempunyai Unit Pengangkutan. BPP Menyediakan perkhidmatan bas kepada pelajar daripada Kolej Kediaman Kampus Induk/Bandar untuk ke Kampus UTHM. Ini adalah termasuk perkhidmatan bas daripada Kolej Kediaman di UTHM Kampus Cawangan Pagoh ke Kampus Pagoh

Selain itu, BPP juga bertanggungjawab terhadap menguruskan perkhidmatan bas kepada pelajar untuk menjalankan aktiviti, sama ada menggunakan kenderaan universiti ataupun meggunakan kenderaan yang disewa daripada pihak luar