Permohonan Aktiviti Pelajar

Pejabat Hal Ehwal Pelajar | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

*Kertas Kerja perlu mengikut format yang telah ditetapkan dan kadar pembayaran perlu mengikut pekeliling Universiti Sedia ada. (Sila rujuk pekeliling dibawah)

Download


01
Garis Panduan Penganjuran Program/Aktiviti Pelajar
Download
02
Format Kertas Kerja Penganjuran Program/Aktiviti Pelajar
Download
03
Format Laporan Program/Aktiviti
Download
Perhatian!!

*Kertas Kerja perlu mengikut format yang telah ditetapkan dan kadar pembayaran perlu mengikut pekeliling Universiti Sedia ada.Sila rujuk pekeliling dibawah

04
Lampiran Hadapan Kertas Kerja

**Lampiran ini hendaklah disertakan bersama Kertas Kerja Penganjuran Program/Aktiviti Pelajar

Download

Borang Kewangan

01
Borang Kewangan
Download

Contoh Surat

01
Contoh Surat Pelantikan Penasihat
Download
02
Contoh Surat Permohonan Perubahan Tarikh Program
Download

Pekeliling Kadar dan Bayaran

01
Pekeliling KADAR BAYARAN PENSYARAH/PENCERAMAH DAN FASILITATOR SAMBILAN MENGIKUT GRED JAWATAN
Download
02
Pekeliling pindaan Garis Panduan Kewangan bagi Melaksanakan Program/Aktiviti Pelajar UTHM

Download