Skip to main content


Permohonan Melebihi > RM5,001

Borang Permohonan Aktiviti Melebihi > RM5,001

Download:

1. Format Kertas Kerja Permohonan Aktiviti

2. Lampiran Hadapan Kertas Kerja

3. Carta Alir Perrmohonan QR kod (Kehadiran)

Semua Kelab Pelajar dibawah Pejabat Hal Ehwal Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Permohonan Dibawah < RM5,000

Borang Permohonan Aktiviti di bawah < RM5,000

Download:

1. Format Kertas Kerja Permohonan Aktiviti

2. Lampiran Hadapan Kertas Kerja

3. Carta Alir Perrmohonan QR kod (Kehadiran)

**Semua Kelab Pelajar di bawah Pejabat Hal Ehwal Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Laporan

PENGHANTARAN LAPORAN AKHIR PROGRAM/AKTIVITI TAHUN 2023

Download:
1. Format Laporan Aktiviti

2. Borang Laporan Aktiviti (SMPi)

Kemua Kelab/Pesatuan hendaklah menghantar Laporan Akhir Program/Aktiviti dalam tempoh 14 hari selepas tamat program.

Laporan Akhir hendaklah mendapat PENGESAHAN daripada Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)

Pertanyaan:


NYDP PROGRAM PEMBANGUNAN MPP UTHM

MOHD NURIMAN BIN MOHD RIDZUAN - 014-2523711

NYDP PENDIDIKAN DAN SUMBER MANUSIA MPP UTHM

AMIRAH 'AZIZAH BINTI BADRUL HISHAM -  011-61710119

NYDP PENGURUSAN STRATEGIK MPP UTHM)

MEOR LUQMAN HAQEEM BIN MOHD ASRI - 014-3049011