GARIS PANDUAN

 • BIL.  GARIS PANDUAN STATUS BORANG PERMOHONAN KELULUSAN TARIKH DILULUSKAN PENGGUNA
   PHEP PELAJAR
  GARIS PANDUAN PENGGUNA TABUNG WANG EHSAN UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA SEDIA ADA BORANG
  SURAT PERMOHONAN
  JAWATANKUASA EKSEKUTIF UNIVERSITI BIL. 8/2007  08/08/2007  
  2 PROGRAM SABIL AL HIKMAH SEDIA ADA - MESYUARAT JAWATAN EKSEKUTIF BIL. 4/2016  13/03/2016 √ 
  3 SKIM PERLINDUNGAN PERUBATAN PELAJAR        

   

HUBUNGI KAMI :
Pejabat Hal Ehwal Pelajar,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor

 • Pentadbiran / Kewangan  :  07-456 4111 / 07-453 3438
 • Kebajikan / Penajaan       :  07-453 3438 / 07-456 4111
 • Aktiviti / Program              :  07-453 3468
 • Pengangkutan                  :  07-453 3438 / 07-453 7161

Copyright © 2020 Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTHM
Hak Cipta Terpelihara

Powered by YOOtheme