BIDAAN FASA 2/2021

 • Berikut merupakan lampiran sebagai rujukan:

  1) Surat Jemputan Taklimat Permohonan Aktiviti Pelajar Fasa 2/2021

  2) Garis Panduan Permohonan Aktiviti Pelajar Fasa 2/2021

  3) Carta Alir Proses Kerja Permohonan

  4) Jadual Kerja Sesi Bidaan Aktiviti Pelajar Fasa 2/2021

  5) Format Halaman Penyediaan Kertas Kerja

  6) Format Kertas Kerja Permohonan Aktiviti

  7) Format Laporan Aktiviti 8) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2005 (Kadar Bayaran Penceramah)

  9) Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2021 (Pindaan Garis Panduan Kewangan Bagi Melaksanakan Program/Aktiviti Pelajar)

  10) Slide Pejabat Kampus Lestari (SCO)

  11) Slide Taklimat Bidaan Fasa 2/2021

  12) Slide Manual Penghantaran Kertas Kerja

HUBUNGI KAMI :
Pejabat Hal Ehwal Pelajar,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor

 • Pentadbiran / Kewangan  :  07-456 4111 / 07-453 3438
 • Kebajikan / Penajaan       :  07-453 3438 / 07-456 4111
 • Aktiviti / Program              :  07-453 3468
 • Pengangkutan                  :  07-453 3438 / 07-453 7161