GARIS PANDUAN

 PENGANJURAN PROGRAM / AKTIVITI PELAJAR

 LUAR NEGARA

Garis Panduan dan format bagi penyediaan kertas kerja penganjuran aktiviti pelajar ini adalah digunapakai dan berkuatkuasa bermula pada Semester 2 Sesi 2018/2019. Sebarang pertanyaan dan khidmat nasihat boleh berhubung terus dengan Bahagian Kepimpinan dan Sahsiah Pelajar (BKSP), Pejabat Hal Ehwal Pelajar

 

HUBUNGI KAMI :
Pejabat Hal Ehwal Pelajar,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor

  • Pentadbiran / Kewangan  :  07-456 4111 / 07-453 3438
  • Kebajikan / Penajaan       :  07-453 3438 / 07-456 4111
  • Aktiviti / Program              :  07-453 3468
  • Pengangkutan                  :  07-453 3438 / 07-453 7161