Skip to main content

MAKLUMAT PENAJA

PINJAMAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)

PINJAMAN TABUNG AMANAH RAKYAT NEGERI MELAKA (TAPEM)

PINJAMAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

PINJAMAN YAYASAN PELAJARAN JOHOR (YPJ)

PINJAMAN ZAKAT NEGERI SELANGOR (SPZAS)

PINJAMAN ZAKAT NEGERI PAHANG (Z4P)

PINJAMAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH (iPINJAM)

PINJAMAN YAYASAN TUNKU ABDUL RAHMAN (YTAR)

PINJAMAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)

PINJAMAN YAYASAN BANK RAKYAT (YBR)

LAIN - LAIN PENAJA