Print

PROSEDUR TEMPAHAN TEMPAT

. Posted in Uncategorised

PROSEDUR TEMPAHAN TEMPAT

1.0       Tujuan

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan proses tempahan tempat bagi aktiviti pelajar di dalam kampus.

2.0       Skop

Prosedur ini digunapakai untuk pelajar bagi menempah tempat untuk mengadakan kegiatan yang diluluskan oleh HEP dalam kampus.

3.0       Tanggungjawab

3.1        Pejabat Hal Ehwal Pelajar merupakan pusat tanggungjawab mengesahkan tempahan ruang bagi tujuan aktiviti pelajar.

3.2        PP (HEP) bertanggungjawab menyokong tempahan ruang bagi tujuan aktiviti pelajar

4.0       Prosedur Terperinci

4.1

Terima Borang tempahan ruang daripada pelajar beserta salinan surat kelulusan program sekurang­-kurangnya 7 hari bekerja sebelum program berlangsung. (Tindakan PT (P/O))

   
       

4.2

Semak borang tempahan ruang yang telah lengkap diisi. Sekiranya tidak releven atau kurang lengkap, kembalikan kepada pemohon. (Tindakan PT (P/O))

   
       

4.3

Sahkan dan tandatangan borang tersebut (Tindakan PP)

   
       

4.4

Borang yang telah disahkan Pejabat HEP perlu dikemukakan kepada PTJ yang bertanggungjawab menjaga tempat berkenaan. (Tindakan Pemohon)

   

5.0       Rekod Kualiti

  1. Borang tempahan ruang mengikut PTJ yang berkaitan.

5.2        Surat kelulusan program.