• Employability5
  • Facilities5 1
  • UTHM QS4StarInstitution Overall4Star2018
  • Inclusiveness 5 star
  • socresp5
Print

SEMINAR PENGURUSAN ORGANISASI 2019

. Posted in Uncategorised

   spo  
     
  Klik pada Tajuk Slot untuk mendapatkan bahan persembahan   
 thumbnail tnc

 

SLOT 1

AKTIVITI PELAJAR UTHM, REALITI DAN IMPIAN

Oleh,

YBrs. Prof. Madya Dr Afandi Ahmad

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), UTHM

 
     
 puan hawa

SLOT 2

PENGURUSAN AKTIVITI PELAJAR UTHM 

Oleh,

Puan Hawa Omar

Timbalan Pendaftar, Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTHM

 
     
 thumbnail dr cat SLOT 3

PENGURUSAN PROJEK DAN PROGRAM

Oleh,

Dr. Khadijah Md. Ariffin

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan UTHM

 
     
 spo bendahari

SLOT 4

PENGURUSAN KEWANGAN DAN PENJANAAN DANA

Oleh,

Encik Norzaimi Hamisan

Timbalan Bendahari, Pejabat Bendahari UTHM

 
     
 

SLOT 5

PENGURUSAN PROTOKOL DAN ETIKA PENGURUSAN MAJLIS

Oleh,

Prof Madya Dr. Raja Zuraidah Bt Raja Mohd Rasi

Pengarah Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat 

 
     
 3 2

SLOT 6

RUMUSAN SPO 2019

Oleh,

Puan Hawa Omar

Timbalan Pendaftar, Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTHM