• Employability5
  • Facilities5 1
  • UTHM QS4StarInstitution Overall4Star2018
  • Inclusiveness 5 star
  • socresp5
Print

OBJEKTIF KUALITI

. Posted in Uncategorised

  • Memastikan kelab/ persatuan/ badan beruniform/ Majlis Perwakilan Pelajar melaksanakan sekurang-kurangnya sepuluh (10) program berbentuk kesukarelawanan atau khidmat masyarakat setiap tahun
  • Memastikan kelab/ persatuan/ badan beruniform/ Majlis Perwakilan Pelajar melaksanakan sekurang-kurangnya empat (4) program latihan kepimpinan atau pembangunan potensi pelajar setiap tahun
  • Melaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) program pemantapan jati diri untuk pelajar baharu setiap tahun
  • Melaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) program atau aktiviti bantuan kepada pelajar yang kurang berkemampuan setiap tahun
  • Melaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) program pembangunan sahsiah, kerohanian dan akhlak pelajar setiap tahun