• Employability5
  • Facilities5 1
  • UTHM QS4StarInstitution Overall4Star2018
  • Inclusiveness 5 star
  • socresp5
Print

PROSEDUR AKTIVITI KE LUAR NEGARA

. Posted in Uncategorised

PROSEDUR AKTIVITI KE LUAR NEGARA

1.0       TUJUAN

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan proses mendapat kelulusan menganjurkan aktivit ke luar negara.

2.0       TANGGUNGJAWAB

Pejabat Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab memantau dan memberi khidmat nasihat kegiatan pelajar oleh persatuan/kelab.

3.0.      SYARAT SYARAT

3.1        Aktiviti mesti disertai oleh Pegawai Pengiring yang terdiri daripada staf Universiti.

3.2        Peserta mengisi borang jaminan diri yang melepaskan Universiti daripada sebarang tanggungan sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini akibat kecuaian pelajar atau tingkahlaku pelajar sendiri.

3.3        Semua negara boleh dilawati kecuali Israel yang tidak boleh dilawati.

3.4        Aktiviti bergantung kepada kemampuan mendapatkan pembiayaan kewangan.

3.5        Peserta terdiri daripada pelajar yang aktif, memiliki nilai murni dan menghayati aspirasi negara.

3.6        Di antara jenis aktiviti luar negara adalah seperti berikut :

3.6.1     Penyertaan persidangan/seminar/kursus/pertandingan

3.6.2     Sesi perkongsian ilmu

3.6.3     Khidmat masyarakat dan sukarelawan

3.6.4     Program keusahawan

  1. Mobiliti dan pertukaran pelajar
  2. NC – Kelulusan Program dan Peruntukan
  3. Keluarkan surat pemakluman (Lulus/Gagal) setelah mendapat keputusan daripada NC.
  4. Sekiranya permohonan diluluskan

4.0       PROSEDUR TERPERINCI

4.1        Terima dan semak kertas kerja pelajar untuk adakan aktiviti luar negara.

4.1.1     Penyelaras kelab/persatuan - semakan

            4.1.2     KP HEP –Ulasan dan sokongan

            4.1.3     Dekan P3P – Sokongan Peruntukan

            4.1.4     Bendahari – Ulasan Kelulusan Peruntukan

4.1.5     TNC (HEPA) – Perakuan Program dan Peruntukan

4.3.1     Surat makluman kepada pemohon

4.3.2     Surat makluman kepada Kementerian Luar Negara (Wisma Putra)

4.3.3     Buat persediaan dengan agen pelancongan dan kedutaan negara yang dilawati dari segi tempat penginapan, tiket dan sebagainya serta visa lawatan (sekiranya berkaitan).

  1. Hantar maklumat berkenaan lawatan yang diadakan kepada Kedutaan Malaysia di negara terlibat.