• Employability5
  • Facilities5 1
  • UTHM QS4StarInstitution Overall4Star2018
  • Inclusiveness 5 star
  • socresp5
Print

PERMOHONAN ALAT TULIS

. Posted in Uncategorised

PERMOHONAN ALAT TULIS

1.0       TUJUAN

Prosedur ini menerangkan proses untuk mendapatkan kemudahan alat tulis dari Pejabat Hal Ehwal Pelajar.

2.0       SKOP

Permohonan alat tulis mestilah berkaitan dengan kegiatan yang diluluskan dan kegunaan persatuan / kelab.

4.0       TANGGUNGJAWAB

Pengarah Program   -   Bertanggungjawab memohon kepada Pejabat HEP alat tulis yang diperlukan bagi menjalankan kegiatan.

Penolong Pendaftar  -   Mempertimbangkan permohonan pelajar mengikut kesesuaian kegiatan.

5.0       PROSES

5.1

Terima Borang Permohonan Alat Tulis dan salinan kertas kerja yang diluluskan daripada pelajar lima (5) hari sebelum tarikh diperlukan.

 

Tindakan

PT (P/O)

5.2

Semak item dan sahkan senarai yang diperlukan.

 

Tindakan

PP

5.3

Hantar permohonan pelajar ke stor pusat untuk kelulusan

 

Tindakan

PAP

5.4

Terima keputusan permohonan daripada stor pusat dan dimaklumkan kepada pemohon

 

Tindakan

PAP

5.5

Pemohonambil alat tulis yang diluluskan di stor pusat

 

Tindakan

Pemohon

5.6

Failkan borang permohonan

 

Tindakan

PAP