Print

GARIS PANDUAN KERTAS KERJA MENGANJURKAN AKTIVITI PELAJAR 2019

. Posted in Uncategorised

 

Garis Panduan dan format bagi penyediaan kertas kerja penganjuran aktiviti pelajar ini adalah digunapakai dan berkuatkuasa bermula pada Semester 2 Sesi 2018/2019. Sebarang pertanyaan dan khidmat nasihat boleh berhubung terus dengan Bahagian Pengurusan Aktiviti Pelajar, Pejabat PHEP.

 

Lampiran 1 JADUAL KERJA URUSAN AKTIVITI PELAJAR 2019pdf
Lampiran 2  FORMAT PENYEDIAAN KERTAS KERJA PERMOHONAN AKTIVITI PELAJARpdf
Lampiran 3  BORANG PERMOHONAN MENGANJURKAN AKTIVITI PELAJAR DALAM NEGARA
Lampiran 4  BORANG PERMOHONAN MENGANJURKAN AKTIVITI PELAJAR LUAR NEGARA
Lampiran 5  JADUAL RINGKASAN PROGRAM / AKTIVITI PELAJAR 
Lampiran 6  MAKLUMAT INFOGRAFIK pdf
Lampiran 7  CARTA ALIR KERTAS KERJA PERMOHONAN AKTIVITI PELAJAR  pdf
 

 BORANG-BORANG BERKAITAN