Print

Pembiayaan dan Penajaan Pengajian

. Posted in Blog

 

PTPTN ( PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL )

Untuk makluman borang-borang adalah dalam format Adobe Acrobat (*.PDF) . Maklumat setiap borang dijelaskan seperti di bawah :


ptptn-logo


NO.


BORANG


KETERANGAN


 1.

Borang Pembatalan Perjanjian Dan Penolakan Pembiayaan Pendidikan  PTPTN ( Pin.8 )

Bagi memaklumkan hasrat untuk membatalkan perjanjian dan penolakan pembiayaan pendidikan kerana:
1.  Tawaran daripada penaja lain.
2.  Berhenti / gagal pengajian.
3.  Kesilapan mengisi kursus pengajian (program).
4.  Lain lain.


 2.

Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Balik PTPTN ( Pin. 6 ) 

Bagi memohon penangguhan bayaran balik setelah tamat pengajian
 .


 3.

Borang Pengesahan Pendapatan ( Pin.4 )
  

Gunakan borang pengesahan ini sekiranya Ibu Bapa / Penjaga tidak mempunyai Slip Gaji / Borang J / Kad Pesara / Penyata Pencen atau pengesahan lain .
 

 
4.

Borang Permohonan Kenaikan Jumlah Pembiayaan Pendidikan  

Bagi tujuan kenaikan jumlah pembiayaan pendidikan PTPTN. Borang ini hendaklah dikemukakan dengan lengkap kepada HEP IPT masing-masing .
 

 
5.

Borang Permohonan Perlanjutan Tempoh Pembiayaan Pendidikan 

Bagi tujuan permohonan perlanjutan tempoh pinjaman pendidikan PTPTN. Borang ini hendaklah dikemukakan dengan lengkap kepada HEP IPT masing-masing
 .


6.

Borang Perubahan Maklumat Dokumen Tawaran Perjanjian ( Pin.8 )Bagi tujuan perubahan maklumat dalam dokumen tawaran pinjaman PTPTN.TAMBAHAN 

PEMBATALAN
 1. Pembatalan kerana tawaran daripada penaja lain : 
 1. Borang Pembatalan Perjanjian dan Penolakan Pembiayaan Pendidikan  serta Borang Penangguhan Bayaran Balik.
 2. Surat tawaran penaja lain ( 2 salinan ).
 3. Surat Pengesahan Pelajar daripada Pejabat Pengurusan Akademik ( 2 salinan ).

     2.  Pembatalan kerana kesilapan mengisi program :

 1. Borang Pembatalan Perjanjian dan Penolakan Pembiayaan Pendidikan.
 2. Surat Tawaran Perjanjian PTPTN ( muka hadapan sahaja ).
     3.  Pembatalan kerana lain lain :
 1. Borang Pembatalan Perjanjian dan Penolakan Pembiayaan Pendidikan serta Borang Penangguhan Bayaran Balik.
 2. Surat Rasmi.
PENANGGUHAN
 1. Penangguhan kerana mendapat surat ( amaran ) daripada PTPTN 
 1. Borang Penangguhan Bayaran Balik
 2. Surat daripada PTPTN ( salinan )
 3. Surat Pengesahan Pelajar ( Semester 2 ke atas )

JPA ( JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA )

Untuk makluman borang-borang adalah dalam format Adobe Acrobat (*.PDF) . Maklumat setiap borang dijelaskan seperti di bawah :

Logo JPA


NO.


BORANG


KETERANGAN


 1.

Borang Tuntutan Elaun Latihan Amali
( Pelajar Ijazah Pertama IPT Dalam Negara )

Dokumen tambahan :
 1. Rekod kehadiran
 2. Surat Pengesahan Tamat LI daripada majikan
 3. Salinan maklumat akaun Bank Islam
 4. Kad pengenalan ( salinan )

 2.

Borang Tuntutan Elaun Tesis
( Pelajar Ijazah Pertama Ipt Dalam Negara )

 1. Softcopy tesis ( cd )
 2. Salinan maklumat akaun Bank Islam
 3. Kad pengenalan ( salinan )

 3.

Borang Permohonan Bernikah Kahwin  

-
TAMBAHAN 


 

 

 • YSIJ Logo
 • jata-without-bg
 • Logo Yayasan Pelajaran Johor YPJ
 • perak
 • templatelogomalaysiascholarshipsquare zpsc23c5f18
 • Yayasan tunku abdul rahman
 • ekampus logo