• Employability5
  • Facilities5 1
  • UTHM QS4StarInstitution Overall4Star2018
  • Inclusiveness 5 star
  • socresp5
Print

MINGGU TRANSFORMASI MAHASISWA (MTM)

. Posted in Uncategorised

 logo mtm moto  

 

TAHNIAH DAN SELAMAT DATANG KEPADA SEMUA MAHASISWA BAHARU UTHM

 

Senarai Informasi Universiti yang boleh dirujuk oleh mahasiswa baharu :

(Sila klik pada tajuk informasi untuk maklumat selanjutnya) 

 

 

  INFORMASI UNIVERSITI   PANDUAN MAHASISWA
  1. Pengenalan Universiti 1. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 - 2009
  Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat 2. Carta Alir Kes Kecemasan
 2. Peraturan Lalulintas dan Keselamatan Universiti 3. Etika Berpakaian dan Sahsiah Rupadiri Pelajar
  Bahagian Keselamatan, Pejabat Pendaftar 4. Etika Berpakaian Pelajar (Poster) 
 3.  Fasiliti ICT UTHM 5. Garis Panduan Pengurusan Kegiatan Pelajar 
  Pusat Teknologi Maklumat 6. Kaedah Tatatertib Pelajar UTHM 
 4.  Bayaran dan Akaun Pelajar 7. Peraturan Akademik
  Pejabat Bendahari 8. Peraturan Peperiksaan Akhir
 5.  Tatatertib Pelajar 9. Peratus Markah
  Pejabat Penasihat Undang-Undang 10. Skim Perkhidmatan Perubatan Pelajar
    11. Dasar Perumahan

 

 

  BADAN BERUNIFORM    
 1. Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (KOR SISPA)    
 2. Briged RELA Siswa Siswi (RELASIS)    
 3. Siswa Siswi Koreksional (SISKOR)