• Employability5
  • Facilities5 1
  • UTHM QS4StarInstitution Overall4Star2018
  • Inclusiveness 5 star
  • socresp5

Articles

Print

BAHAGIAN PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

. Posted in Uncategorised

 Pentadbiran Am

Rekod Dan Dokumentasi

Aset Dan Inventori

Sekretariat Am JK HEP

Pembangunan Infrastruktur Dan Fasiliti

Rekod Aset Dan Inventori

Penerbitan Dan Media

ICT Dan Laman Web

Hubungan Awam

Belanjawan Dan Perolehan

Persuratan dan Sistem Fail

Senarai borang jabatan HEP, PPH & Pejabat Bendahari